Nybro vuxenutbildning

Start måndag 25 augusti på Åkrahällskolan

Kl 09.00 - 10.00 Information för elever på grund och gymnasienivå i Aulan.

Kl 10.30 - 12.30 Diagnoser i Ma1-Ma3 samt En5-En7 i Aulan.

Kl 13.10 - 14.30 Rundvandring, information Moodle, kontoutdelning, samling i Studiehallen kl 13.10

Listor för tidsbokning av individuella samtal finns utanför aulan.

Ni som sökt CSN, viktigt att ni skriver upp er på närvarolistan som cirkulerar under informationen, detta för att få studiemedel from första dagen.

Studievägledare och administratör kommer att finnas på Åkrahällskolans expedition måndag - onsdag för schemautskrift och ev justeringar av kurser.

Samtliga kurser börjar enligt schema fr o m torsdag 28 augusti.

 

Att välja utbildning är att investera i sig själv och sin egen framtid.

Nybro Vuxenutbildning erbjuder dig vuxenanpassat lärande i en trivsam miljö med plats för kamratskap, glädje och utveckling. Som studerande hos oss får du uppleva ett arbetsklimat där vi hjälps åt, stöttar varandra och löser uppgifter och problem tillsammans. Både lärarna och den administrativa personalen gör sitt yttersta för att skapa bästa möjliga förutsättningar för att Du ska lyckas med Dina studier.

Till Nybro Vuxenutbildning kommer deltagare med väldigt olika bakgrund och målsättning. Vi erbjuder därför ett varierat utbud på många olika nivåer. Du kan också påverka vårt kursutbud genom att önska kurser du tycker saknas.

Alla våra kurser och utbildningar är gratis för dig som privatperson. Du betalar bara för den kurslitteratur som används. Däremot måste du kanske finansiera ditt uppehälle under studietiden genom studiemedel eller annan finansiering.

När du bestämt dig för att läsa, tar du kontakt med vår Vägledare. Tillsammans gör ni upp en studieplan över vilka kurser du ska läsa och Du får också information om studiefinansieringsmöjligheter.

Läs mer om Jonas som startade eget företag efter det att han studerat vid vuxenutbildningen.

 


 
Copyright 2006-2013 © NYBRO VUXENUTBILDNING