Uppstart våren 2015

Vi startar måndagen den 19 januari i Åkrahällskolans lokaler. Schema kommer inte att finnas tillgängligt förrän vid terminsstart.

OBS! Närvaro är obligatorisk ovanstående datum.

!!!Nytt för i år är att du blir studieaktiv mot CSN först när du skaffat ditt datakonto!!!

Litteraturlista finns på vår hemsida, kolla med skolan att din kurs startar innan du köper kurslitteratur. www.nybrovuxenutbildning.se

Start måndag 19/1 med information.

Både grundläggande och gymnasiekurser kl 09.00-10.00 i Åkrahällskolans aula .

Diagnos ma, eng, sv kl 10.15-13.00 i Aulan

Utdelning data/moodlekont kl 10.30-11.35 i sal 217, samling vid receptionen

Utdelning data/moodlekonto kl 13.00-14.30 i sal 252, samling vid receptionen

Rundvandring på skolan kl 10.15, 11.15 samt 13.30, samling vid receptionen

Ämnesintroduktion och individuella samtal, måndag eftermiddag och tisdag och onsdag, enligt schema som finns uppsatt utanför aulan.

Samtliga kurser börjar enligt schema från och med 2015-01-22

Eventuellt kommer några enstaka kurser inte att genomföras eller läggas på distans under våren pga för få sökande. Vidare information finns på vår hemsida samt ges vid kursstarten.

Vård och omsorgsutbildning med start den 19 januari 2015.
Du som är antagen till ovan nämnda utbildning och har tackat ja är välkommen till upprop den 20 januari i Åkrahällskolans aula klockan 09.00. Du får då mer information om utbildningens upplägg, schema, kurslitteratur m.m.

Välkommen!

 

 

Nybro vuxenutbildning

Att välja utbildning är att investera i sig själv och sin egen framtid.

Nybro Vuxenutbildning erbjuder dig vuxenanpassat lärande i en trivsam miljö med plats för kamratskap, glädje och utveckling. Som studerande hos oss får du uppleva ett arbetsklimat där vi hjälps åt, stöttar varandra och löser uppgifter och problem tillsammans. Både lärarna och den administrativa personalen gör sitt yttersta för att skapa bästa möjliga förutsättningar för att Du ska lyckas med Dina studier.

Till Nybro Vuxenutbildning kommer deltagare med väldigt olika bakgrund och målsättning. Vi erbjuder därför ett varierat utbud på många olika nivåer. Du kan också påverka vårt kursutbud genom att önska kurser du tycker saknas.

Alla våra kurser och utbildningar är gratis för dig som privatperson. Du betalar bara för den kurslitteratur som används. Däremot måste du kanske finansiera ditt uppehälle under studietiden genom studiemedel eller annan finansiering.

När du bestämt dig för att läsa, tar du kontakt med vår Vägledare. Tillsammans gör ni upp en studieplan över vilka kurser du ska läsa och Du får också information om studiefinansieringsmöjligheter.

Läs mer om Jonas som startade eget företag efter det att han studerat vid vuxenutbildningen.

 


 
Copyright 2006-2013 © NYBRO VUXENUTBILDNING